Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. Projektna dokumentacija (glavni projekt) na temelju koje će se ostvariti energetske uštede kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i […]