hr i eu

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Projektna dokumentacija (glavni projekt) na temelju koje će se ostvariti energetske uštede kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 4.500.000,00 kn (četirimilijunapetstotisućakuna) bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 5.000,00 (pettisućakuna). Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 200.000,00 kn (dvjestotisućakuna).