Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.
Postojeća građevina u smislu Poziva je građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br.153/13) i svaka druga građevina koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.
Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije i građevine u kojima je manje od 50% bruto podne površine namjenjeno poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti nisu predmet ovog Poziva.