Postojeća, energetski neučinkovita dizalica topline

Proces instalacije visokoučikovite dizalice topline

Nova dizalica topline u pogonu

Zamjena postojeće, energetski neučinkovite dizalice topline s novom Carrier dizalicom, snage 1,5 MW, za opskrbu hotelskog kompleksa. Ostvarene uštede u potrošnji električne energije od 420.000 kn/god, uz povrat investicije od 3 godine.