Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Poziv na podnošenje prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn (pedesetmilijunakuna) iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00 kuna (tridesettisućakuna). Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 5.000.000,00 kn (petmilijunakuna).