Izdaci za energente predstavljaju značajnu stavku u ukupnim rashodima, posebice u velikim tvrtkama i organizacijama.

Pametnim promišljanjem energetskog sustava tvrtke, uz minimalna ulaganja moguće je postizanje znatnih ušteda na energentima (električna energija, plin, lož-ulje), kao i na utrošenoj vodi.

Ulaganja u efikasniji sustav grijanja i hlađenja, te optimizacija opskrbe vodom u pravilu se isplaćuju u vrlo kratkom roku, od 1-4 godine, te predstavljaju odličan povrat investicije.

Naša tvrtka specijalizirala se za izrade energetskih studija za srednje i velike poslovne sustave, te je u stanju izraditi za vas jasan i sažet izvještaj, sa svim potrebnim detaljima, koji će vam ukazati na mjesta gdje nepotrebno trošite energiju i gdje su moguće uštede.

Jedna takva studija uključuje analizu poslovanja tvrtke (ukoliko je vezano na potrošnju energije, kao u slučajevima hotelskih poduzeća), stanje postojećeg sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije, rasvjete, svih drugih trošila u objektu, te način pripreme potrošne tople vode. Uz analizu, vrši se usporedba i optimizacija, te se daje konkretan prijedlog za poboljšanje, sa izračunatom cijenom ulaganja, očekivanim uštedama i rokom povrata investicije.

Ovakva studija pruža korisnicima sve potrebne podatke na osnovu kojih se mogu planirati daljnja ulaganja u projekte čiji cilj je smanjenje potrošnje energenata i optimizacija poslovanja.